top of page

Curaçao heeft ook de meeste en armste armen binnen het Koninkrijk

Curaçao heeft ook de meeste en armste armen binnen het Koninkrijk

DRAFT 2.0

28 mei 2022

Curaçao is met de $17.000 per capita niet alleen het armste eiland van het Koninkrijk. Maar met de GINI-coëfficiënt van 0,42 ook een land met zeer grote inkomensverschillen tussen rijken en armen. Vergelijk dat met Nederland 0,29. (Hoe lager de GINI, hoe kleiner de inkomensverschillen.) Hou rekening mee dat op Curaçao slecht één keer is gemeten, in 2011. Sindsdien is de ongelijkheid alleen maar toegenomen.

De subjectieve armoedegrens voor Curaçao bedraagt per 1 januari 2018, 2103 gulden per maand voor een representatief huishouden van één volwassene en twee minderjarige kinderen. Meer dan 30% van alle gezinnen leeft onder de armoedegrens. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao gaat het om zo’n 50 duizend mensen. In Nederland leven maar 8,2% van de huishoudens onder de armoedegrens. Dit is 2016! In 2022, na de pandemie kan dit makkelijk zijn verdubbeld! Volgens de census van 2011 verdient 65% van de mensen minder dan 2000 gulden, dat is dus onder de armoedegrens.

Als illustratie van de oprukkende armoede: Verpleeghuizen op Curaçao zijn in geldnood, waardoor ouderen hun maaltijd moeten delen (Verpleeghuizen Curaçao in geldnood, ouderen moeten maaltijd delen, 2022).

Tegen deze achtergrond is het onbegrijpelijk dat politiek Willemstad helemaal in beslag wordt genomen door het debat inzake de autonomie.

References

(2022, mei 26). Retrieved from Verpleeghuizen Curaçao in geldnood, ouderen moeten maaltijd delen: https://nos.nl/artikel/2430303-verpleeghuizen-curacao-in-geldnood-ouderen-moeten-maaltijd-delen

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page