top of page
Search
  • _

Curaçao heeft ook de meeste en armste armen binnen het Koninkrijk

Curaçao heeft ook de meeste en armste armen binnen het Koninkrijk

DRAFT 2.0

28 mei 2022

Curaçao is met de $17.000 per capita niet alleen het armste eiland van het Koninkrijk. Maar met de GINI-coëfficiënt van 0,42 ook een land met zeer grote inkomensverschillen tussen rijken en armen. Vergelijk dat met Nederland 0,29. (Hoe lager de GINI, hoe kleiner de inkomensverschillen.) Hou rekening mee dat op Curaçao slecht één keer is gemeten, in 2011. Sindsdien is de ongelijkheid alleen maar toegenomen.

De subjectieve armoedegrens voor Curaçao bedraagt per 1 januari 2018, 2103 gulden per maand voor een representatief huishouden van één volwassene en twee minderjarige kinderen. Meer dan 30% van alle gezinnen leeft onder de armoedegrens. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao gaat het om zo’n 50 duizend mensen. In Nederland leven maar 8,2% van de huishoudens onder de armoedegrens. Dit is 2016! In 2022, na de pandemie kan dit makkelijk zijn verdubbeld! Volgens de census van 2011 verdient 65% van de mensen minder dan 2000 gulden, dat is dus onder de armoedegrens.

Als illustratie van de oprukkende armoede: Verpleeghuizen op Curaçao zijn in geldnood, waardoor ouderen hun maaltijd moeten delen (Verpleeghuizen Curaçao in geldnood, ouderen moeten maaltijd delen, 2022).

Tegen deze achtergrond is het onbegrijpelijk dat politiek Willemstad helemaal in beslag wordt genomen door het debat inzake de autonomie.

References

(2022, mei 26). Retrieved from Verpleeghuizen Curaçao in geldnood, ouderen moeten maaltijd delen: https://nos.nl/artikel/2430303-verpleeghuizen-curacao-in-geldnood-ouderen-moeten-maaltijd-delen

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page