top of page

Curaçao als centrum van de wereld, internationale betrekkingen

Curaçao als centrum van de wereld, internationale betrekkingen

DRAFT 1.0

10 juni 2021

De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat steeds meer essentiële vraagstukken op het niveau hoger dan de nationale regering aangepakt moeten worden. Nu zijn internationale betrekkingen een koninkrijksaangelegenheid. Zo is dat vastgelegd in het Statuut. Maar wij hebben een Bureau buitenlandse betrekkingen die een rol vervult in het geheel. Wat en hoe is een beetje onduidelijk. Af en toe mag een andere premier binnen het Koninkrijk het geheel vertegenwoordigen en zitten ze regelmatig in en bankje in de Verenigde Naties.

Wij zijn er inwaarts gericht. Men zegt dat het inherent is aan eilanden en verwijst daarbij zelfs naar Engeland. Brexit lijkt deze stelling te bevestigen. Maar toch zijn er soms signalen dat dit niet zo is of aan het veranderen is. Een paar jaar geleden was er een stichting die cursussen geopolitiek aan de man bracht. Bovendien zijn er verschillende landskinderen die carrière hebben gemaakt mijn internationale en transnationale organisatie of in de diplomatieke dienst. Ook via de sport doet Curacao mee op internationaal niveau, hoewel wij na de autonome status veel terrein hebben moeten prijsgeven. Gelukkig zijn wij nog lid van de FIFA en dromen wij van deelname aan het WK. Er is nu een radioprogramma dat internationale betrekking als thema heeft en vele hobbyisten komen tafelen over het onderwerp. Ik kwam erop toen men in gesprek ging hoe het nu verder moest nu de pandemie in de regio min of meer onder controle was. Terwijl in Venezuela nog geen 3% gevaccineerd was. Het uit de hand liep in Colombia en Suriname, om maar een paar te noemen. Zo heb je ook de vakbondsman die nu als geopoliticoloog wordt opgevoerd.

Het zou goed zijn om ons meer te verdiepen in de basis van internationale betrekkingen. De Science of International Relations bestudeert de voorwaarden voor internationale samenwerking en conflict tussen actoren. Er zijn twee belangrijke scholen van Internationale Betrekkingen. Neorealistisch versus neoliberale. De eerste gaat over macht tussen staten. De neoliberaal ziet internationale politiek als een resultaat van onderlinge afhankelijkheid van staten en andere actoren, zoals bedrijven. De internationale politiek wordt beïnvloed door de nationale politiek en vice versa. In tegenstelling tot het nationale niveau op internationaal niveau heeft niemand het monopolie op het gebruik van geweld. De actoren in de internationale politiek zijn niet alleen staten, maar ook belangengroepen en bedrijven. Staten zijn lid van een internationale organisatie. Er is het intergouvernementeel niveau waar staten beslissen. En er is supranationalisme, waarbij staten enige autoriteit delegeren aan de internationale organisatie. Er zijn nog andere scholen, zoals de structuralisten de internationale politieke economie (Internationale betrekkingen, sd).

COVID-19 zal een wereld creëren die minder open, minder welvarend en minder vrij is. Het had niet zo hoeven zijn, maar de combinatie van een dodelijk virus, gebrekkige planning en incompetent leiderschap heeft de mensheid op een nieuw en zorgwekkend pad geplaatst. Het is misschien wel het kantelpunt voor globalisering. Leiders die goed hebben gepresteerd, zullen hun status verbeteren, en degenen die niet hebben gespeeld, zullen anderen de schuld geven. De Amerikaanse burgers zullen het geloof in globalisering en wereldhandel hebben verloren. Als de Verenigde Staten de overhand hebben als een grote mogendheid, kunnen ze hun veiligheid niet alleen beschermen. De Verenigde Staten zouden er verstandig aan doen om samen te werken, maar zullen dat waarschijnlijk niet doen. De reactie van de wereld is in het begin misschien meer nationalistisch, maar op de langere termijn zullen de democratieën uit hun schulp kruipen om een soort pragmatisch internationalisme te vinden. Het kan een paar jaar na de pandemie zijn dat regeringen weer naar buiten keren.

In maart 2020 vatte het tijdschrift “Foreign Policy” de geopolitieke gevolgen van de pandemie als volgt samen (John, Burn, Garrett, & Haass, 2020; Fukuyama, 2020). De coronacrisis zal leiden tot blijvende verschuivingen in politieke en economische macht. De pandemie zal de staat versterken en het nationalisme versterken. De macht zal verschuiven van het westen naar het oosten. De wereld zal meer China-Centric worden. De wereld zal een plaats van conflict blijven. Eerdere plagen maakten geen einde aan de rivaliteit tussen grote mogendheden of resulteerden niet in een nieuw tijdperk van wereldwijde samenwerking; deze ook niet .

Het leiderschap van de Verenigde Staten is uitgehold, evenals de kwaliteit van hun democratie. Dit werd een enorme crisis toen politiegeweld tegen zwarten onmiskenbaar werd en systemisch racisme aan het licht kwam.

Waarnemers verwachten dat China haar invloed zal vergroten als gevolg van de leningen die zij aan landen hebben verstrekt en de economische ineenstorting van deze landen. China zal daartoe deals sluiten. De Verenigde Staten lijken niet in een positie om deze landen een alternatief aanbod te doen. China zal ook profiteren van de effecten van de pandemie op de financiële markt en proberen Europese bedrijven en Amerikaanse bedrijven over te nemen. Aan de andere kant begonnen landen als Japan en de Verenigde Staten hun bedrijven uit China terug te trekken (Goede, 2020).

Dit zijn slechts enkele thema’s waar de klimaatcrisis niet in het rijtje mag ontbreken. En toch zou het eiland het centrum van de wereld kunnen zijn. De gesprekken om de binnenlandse oorlog in Colombia te beëindigen werden op Cuba gevoerd. Waarom niet hier. Met een beetje visie kunnen Nederland en de VS de dialoog tussen de Venezolaanse president en de oppositie hier laten plaatsvinden in het Octagon, het huis van de twee zussen van Bolivar, de vader van Venezuela.

References

Goede, M. (2020). COVID-19 and Change. Archives of Business Review, 8(7).

Internationale betrekkingen. (n.d.). Retrieved from nl.wikipedia.org: https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_betrekkingen#Andere_scholen

John, A., Burn, N., Garrett, L., & Haass, R. (2020, March 20). How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic. Retrieved from foreignpolicy.com: https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page