top of page

Costa Rica en de coöperatie

Costa Rica en de coöperatie

DRAFT 1.0

13 juli 2021

"Zwitserland van Midden-Amerika" genoemd vanwege de verklaarde neutraliteit, de vreedzame bevolking en de vele voorzieningen. I maakte in 2005 een studiereis naar dit land. Sinds het leger in 1948 in Costa Rica werd afgeschaft, is er geld geïnvesteerd in het onderwijs en de gezondheidszorg. Permanente vrede is ook een verklaarde doelstelling van het land. Het land heeft ook een leiderschapsrol vervult bij het beëindigen van binnenlandse oorlogen in de regio, een rol die ik voor Curaçao ook wens.

Het Midden-Amerikaanse land heeft een van de rijkste biodiversiteit op aarde heeft. Ongeveer 27% van het grondgebied van het land wordt beschermd in nationale parken en particuliere reservaten. Costa Rica's liefde voor de natuur heeft ertoe geleid dat het een wereldleider is geworden op het gebied van ecotoerisme. Costa Rica is ook een van de veiligste bestemmingen in Midden-Amerika vanwege de solide democratie en de vreedzame levensstijl van de Costa Ricanen. Ook op technologisch gebied, het internet, staat het land er goed voor.

Wat velen niet weten is dat Costa Rica gebaseerd is op cooperaties. De Costa Ricaanse grondwet erkend cooperaties als een middel om 'arbeiders betere levensomstandigheden te bieden coöperaties worden beheerst door wet 4179,4 die in 1968 werd ingevoerd.

Volgens Johnny Mora Alfaro, werd in 1907 de Cooperative Workers' Society opgericht, met ambachtelijke leden in San José; die werden georganiseerd om de commercialisering van basisgoederen voor algemene consumptie te vergemakkelijken en om te proberen de rol van tussenpersonen die winst oppotten te elimineren. Ondanks de oprichting van deze arbeidersbeweging duurde een decennium tot de volgende oprichting van een coöperatie op nationaal niveau, in dit geval de Sociedad Cooperativa de Consumos, Ahorro y Socorros Mutuos, die werd opgericht door medewerkers van het ministerie van Ontwikkeling en Openbare Werkatelier in 1917; gevolgd door de oprichting van negen andere coöperaties tussen 1917 en 1923.

Op basis van deze bewegingen identificeerde de Costa Ricaanse staat samenwerkingsinitiatieven als een instrument voor economische en sociale ontwikkeling, waarvoor hij de oprichting van de Cooperative and Industrial Society en de Constructor Cooperative Society promootte om te voldoen aan de behoeften van gevoelige gebieden zoals bouw en huisvesting reparaties, de bouw van bruggen, gebouwen en andere door de staat ontwikkelde openbare werken (Coops4dev, sd).

De Costa Ricaanse koffiesector. Koffieproducenten zijn meestal georganiseerd in coöperaties: kleinere, middelgrote en grote coöperaties met tot wel 50.000 boeren. In totaal zijn er 192 coöperaties in Costa Rica.

Er zijn bureaus die samenwerken om coöperaties te promoten, op te leiden en te ondersteunen, en om statistieken over de beweging te produceren.

Mede door cooperaties heeft Costa Rica een van de grootste middenklasses in de regio, met een realistisch definitie van de middenklasse. Costa Rica koos niet voor overheid, noch voor markt, maar voor balans door een sterk maatschappelijk middenveld. In 2005 merkten we de invloed van het oprukkende neoliberalisme. Armoede nam toe en dakloosheid waren San Jose zichtbaar.

Ondanks het feit dat er 35.000 mensen lid zijn van coöperatie op Curaçao, is de coöperatieve beweging op Curacao qua impact erg klein. Maar wij weten allang dat dit een aanvulling of zelfs een alternatief kan zijn.

References

Coops4dev. (n.d.). Costa Rica. Retrieved from coops4dev.coop: https://coops4dev.coop/en/4devamericas/costa-rica

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page