top of page

Corporate Governance

Corporate Govenance is gewoon besturen. Op Curacao komt het erop neer hoe beheers je de overheidsNVs en -stichtingen. Het probleem is dat de politiek zoh te veel bemoeid met deze organisaties en dat er een pot je van wordt gemaakt.

Op papier is de Corporate Governance op Curcaco 3.0. In de parktijk is het echter 1.0. De code werd in 2010 ingesteld. Het is ontworpen door Nederlandse brains die niet hadden gesnapt 3.0 met 1.0 en 2.0 mindset niet werkt. Maar met name de politici denken nog steeds in termen van meester en slaaf verhoudingen die onderdeel zijn van 1.0 samenleving en mindset. Het wert gewoon niet. De minister en de commissarissen in de RvT denken dat zij mester zijn en de directeur slaaf. Op papier zijn ze teamgenoten. In. De afgelopen jaren zijn er tientallen cursussen gegeven maar de mindset bleef 1.0.

Corporate Governance is eigenlijk een serie van periodieke gesprekken:

Het jaarlijkse gesprek over het algemeen beleid tussen directeur en RvT.

Het jaarlijkse gesprek tussen RvT en accountant.

De kwartaal gesprekken tussen RvT en directeur.

De wekelijkse managementmeetings.

Als je deze gesprekken goed voert, heb je Coporate Governance. Voeg daarbij ook de zelfevaluatie van de RvT. Maar dan moet je wel een mindset 3.0 ontwikkelen.

0 views0 comments

Yorumlar


bottom of page