top of page

Commander in chief, eigen verantwoordelijkheid, time-out en de gedragswetenschappen

Commander in chief, eigenverantwoordelijkheid, time-out en de gedragswetenschappen

DRAFT 2.0

8 janauri 2022

In tijden van crisis treedt bij ons een tijdelijke structuur op dat minder democratisch is. Om dit duidelijk te maken wordt de minister president tijdelijk opperbevelhebber genoemd. Dit heeft een gedragswetenschappelijke basis; in tijden van crisis moet men snel kunnen beslissen en moet derhalve de structuur daartoe worden aangepast.

Nu geeft de commander het commando om eigen verantwoordelijkheid te dragen, om via een time-out (ik zou zeggen: retreat for a better position) deze slag in de oorlog tegen het virus te winnen. Wat is de gedragswetenschappelijk basis van dit bevel? Welk ander land heeft deze strategie met succes toegepast?

De gedragswetenschapper zou duidelijk maken dat wij geen volk zijn die eigen verantwoordelijkheid draagt en dat zal nu ook niet gebeuren. Wij zijn een verwend volk. Ik kan vele argumenten aanhalen maar volsta met het mes dat ons snijdt, want wij snijden niet ons zelf.

Dan nog het punt van lead by example. Wij hebben te maken met een kabinet die geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor het opstellen van een kort regeringsprogramma en nu ook niet om de begroting van 2022 op tijd te publiceren. Is dit het voorbeeld van eigen verantwoordelijkheid dragen? Is het niet de commander die zijn verantwoordelijkheid moet dragen?

Ik vraag mij al jaren af wanneer gedragswetenschappers betrokken worden bij processen.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page