top of page

CINEX, human capital and de balans van Curacao

CINEX, human capital en de balans van Curacao

DRAFT 1.0

10 augustus 2021

Ik was in gesprek met de interim CEO van CINEX (Curaçao Investment & Export Promotion Agency). Al gauw stelde hij vast dat onze mensen een asset zijn. Twee jaar eerder hield ik een presentatie waar CINEX ook bij betrokken was en wees ik op de creative class (Florida, 2005). Succesvolle plekken op aarde trekken deze klasse aan om zich te vestigen.

De balans geeft de totale activa van een bedrijf of land weer en hoe de activa worden gefinancierd, hetzij via vreemd vermogen of eigen vermogen. Het kan ook worden aangeduid als een vermogensoverzicht of een overzicht van de financiële positie.

Al jaren worstelen wij met het gegeven dat het menselijk kapitaal niet op de balans staat. Neem nu Curaçao. Hoe interessant de balans ook uit moge zien, de grootste, het belangrijkste en het kostbaarste staat niet op de balans: onze mensen, ons talent ons potentieel.

Maar wij missen het ook niet. Wij verprutsen ons menselijk kapitaal en vernietigen het vaak met passie. Jaarlijks exporteren wij onze beste leerlingen naar het buitenland, met name Nederland als bursalen en schrijven ze af. En men moet zich realiseren dat er al achttien jaar in zo’n student is geïnvesteerd door Curaçao. Als ze solliciteren antwoorden vaak niet eens de brieven. Als ze weg blijven is het beter want dan is er minder concurrentie hier. Nederland is er alleen maar hartstikke blij mee. Wij zien dat met onze beste in de sport. Een significant deel van de Olympische medailles, in Tokyo 2020, is gewonnen door menselijk kapitaal afkomstig van elders. Bijvoorbeeld drie van de vier renners van 4x100 hardlopen bij de heren, die voor het eerst zilver behaalden.

De poltiek verwoest menssen met talent omdat ze ze niet vertrouwen. Wie niet met ons is, is tegen ons, lijkt het devies.

Als wij het menselijk kapitaal zouden opvoeren op de balans van Curaçao zou het een rijk land zijn. Wij weten niet wat wij hebben. Wij denken dat Tony Sherman een gewone man is, maar luister eens naar wat de 2016 overleden Juan Gabriel over Tony dacht. Deze mega ster kende Tony en verklaarde steeds dat hij één van de beste zangers is die hij kent en die zijn liederen het beste interpreteert. Helaas associeerde zijn medewerker Tony met Aruba (Juan Gabriel tin un cancion cu Tony Sherman di "Aruba"....los cos awo!, 2013). Neem nu Jandino als ander voorbeeld. Die heeft zijn markt in Nederland, maar hij wil hier investeren, hij heeft vast een huis hier. Omarm hem. En zo zijn er duizenden die waarde van onze balans opvoeren.

Het gebeurt ook omgekeerd. Bijvoorbeeld, jaren terug vestigde, de in 2019 overleden, Jacob Gelt Dekker zich op het eiland. Hij in zijn eentje zorgde voor een enorme impuls in meerdere sectoren. Maar hij is niet van harte toegevoegd aan ons menselijk kapitaal.

Het bizarre van dit verhaal is, is dat wij onze mensen fysiek niet terug hoeven te laten komen. Sterker nog, in het buitenland stijgt vaak hun waarde alleen maar verder, want de wereld is de markt. Het is de diaspora. Hij hoeven ze slechts te betrekken en de laten participeren in onze samenleving. Deze Yu di Kòrsou’s leven in the best of both worlds; local and global. Onze samenleving is niet alleen fysiek maar ook virtueel. Virtueel zijn er veel meer dan 150.000 Yu di Kòrsou’s. Het is een inclusieve mindset. Waarom hebben studenten in Nederland geen stemrecht?

Terug naar CINEX. Ik heb duidelijk gemaakt dat het profiel van de investeerder op het eiland is, iemand die een tik voor het eiland heeft opgelopen. Investeren op Curaçao is meer een emotionele beslissing van iemand die van het eiland houdt en zichzelf rekent tot het menselijk kapitaal van het eiland.

Wat is mijn conclusie? Wij hebben een enorme waarde aan talent, maar kennen geen talentmanagement. Wij vernietigen doel bewust, willens en wetens menselijk kapitaal, uit jaloezie (krabbenmentaliteit) en om family and friends (quitate tu pa' ponerme yo) te bevoordelen; het eigenbelang boven het collectief belang of algemeen belang

References

Florida, R. (2005). The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent,. HarperBusiness, HarperCollins.

Juan Gabriel tin un cancion cu Tony Sherman di "Aruba"....los cos awo! (2013, September 13). Retrieved from youtu.be: https://youtu.be/NbPUK34vVQI

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Yorumlar


bottom of page