top of page

Barack Obama, koning-filosoof?

Barack Obama, koning-filosoof?

DRAFT 1.0

18 augustus 2021

Ik was geen fan van Barack Obama, sterker nog toen hij zich in 2007 kandidaat stelde voor het presidentschap was zag ik meer in Hillary Clinton, als eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten. Ik moest wennen aan zijn kandidatuur. Misschien dat ik daarom zijn eerste bestseller (Obama B. , 2008) las dat in verscheen in 1995 voor het eerst verscheen. Een maal naar zijn lancering in de nationale Amerikaanse politiek las ik “The Audacity of Hope” (Obama B. , 2006) verscheen eerst in 2006. Het is “Yes, we can”.

Uit de eerste twee boeken selecteer ik het volgende. Obama heeft een heel diverse achtergrond die allerlei grenzen overschrijdt, niet alleen etnisch, ook religieus, geografisch. Bijvoorbeeld, geboren in de VS, jeugd doorgebracht in moslim Indonesië, met een biologische vader met familie in Kenia. Dit had makkelijk een zwakte kunnen zijn, maar het werd dankzij zijn moeder en grootouders zijn kracht. Obama heeft niet alleen een behoorlijk IQ maar ook een behoorlijk EQ, hij is niet alleen een briljant opbouwwerker in Chicago maar is altijd omringd en in contact met de juiste mensen.

In 2009, toen ik decaan was de de faculteit Mens- en Gedragswetenschappen, hield ik een verdrag voor de eerste lichting studenten maatschappelijk werk en wees ik hun erop dat de president van de VS ook een maatschappelijk werker was.

In 2019 gaf mijn dochter mij het boek van Michelle Obama (Obama M. , 2018) cadeau. Daar las ik ontwikkelingen die ik al kende vanuit haar perspectief. Het is evident dat zonder Michelle, Barack waarschijnlijk een ander mens zou zijn. Dat is mijn gevoel.

In 2020 zag ik Barry de film (Gandhi, 2017). Het was een eye-opener. Het visualiseert de studententijd in New York. Barack worstelt met zijn identiteit en zijn afwezige vader. Voor een hereniging komt hij te overlijden. De criminaliteit is niet weg weg. Hij komt makkelijk in alle milieus, heeft een blanke rijke vriendin, maar maakt het om onduidelijke redenen uit.

Ik ben op de helft van zijn nieuwste boek (Obama B. , 2020); het telt bijna 900 pagina’s. Veel weten wij al maar nu lezen wij zoals hij wil dat het wordt vastgelegd.

Obama is een man met een zeer inspirerend leven en inspireert. Hij is geen heilige want net als ieder president kleeft hij bloed aan zijn handen. Maar Nelson Mandela, die geen onbekende is voor Obama, zei eens: “I am not a saint, unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying.”

Obama noch Mandela zijn verlichte despoten, koning-filosofen. Misschien is dit wel het geval bij Lee Kuan Yew, de vader van Singapore (Lee, 2000), zoals Fareed Zakaria oppert (Zakaria F. , 2003).

References

Gandhi, V. (Regisseur). (2017). Barry [Film].

Lee, K. (2000). From Third Wolrd To First; The Singapore Story: 1965 - 2000; Singapore and the Asian Economic Boom. Harper Collins Publisher.

Obama, B. (2006). The Audacity of Hope; Thoughts on Reclaiming the American Dream. New York: Vantage Books.

Obama, B. (2008). Dreams from my father; A Story of Race and Inheritance. Canongate.

Obama, B. (2020). Een beloofd land. Amsterdam: Hollands Diep.

Obama, M. (2018). Becoming. Penguin Books.

Zakaria, F. (2003). The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. W. W. Norton & Company Inc.

Dr. Miguel Gode

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comentários


bottom of page