top of page

Bank 3.0

Het bank gebouw zal verdwijnen. Of ze zullen steeds minder worden.  Ook zullen ze heel anders ingericht worden.  Dit is gevolg dat alles wat we nu met de bank doen via de smartphone zal verlopen.

Maar de echte rede waarom de bank in belang zal afnemen is dat mensen op een andere manier waarden zullen ruilen.  We zullen vaker iets voor elkaar doen.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page