top of page

Aruba geeft leiding aan de Olympische beweging

Aruba geeft leiding aan de Olympische beweging

DRAFT 1.0

4 augustus 2021

Nicole Hoevertsz is verkozen tot nieuwe vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De oud-synchroonzwemster nam namens de Nederlandse Antillen deel aan de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles en werd daarna sportbestuurder. In 2006 trad ze toe tot het Olympisch Comité als lid en werkte zich langzaam op. Ze is de dochter van een Arubaanse vader en Nederlandse moeder en studeerde rechten in Leiden. Als nieuwe vicevoorzitter zal zij tot 2025 in het bestuur van het IOC plaatsnemen, dan loopt ook haar termijn af. Dit is een enorme verdienste van de persoon en het eiland Aruba (NOS, 2021).

Hoe staat het met Curaçao? Tegenwoordig doen alleen nog onze atleten mee. Maar onder de Nederlandse vlag die dit keer werd gedragen door onze Churandy Martina.

Eens telden mensen als wijlen Junior Millerson en anderen ook een beetje mee in het IOC. Met name onze multiculturaliteit en meertaligheid is een asset. Hoe is het zo gekomen dat wij niet meer meetellen? Daar heeft Dick Drayer een uitgebreid verhaal over geschreven. Het komt erop neer dat wij het niet met elkaar eens konden worden en hebben daardoor onze eigen glazen ingegooid (Drayer, 2021).

Is het erg? Ja, om meerdere reden. Niet omdat het een podium is en ons naamsbekendheid zou geven. Meer omdat het gaat om global governance van de sport en sport is, ondanks dat velen het ontkennen, dicht bij de politiek. Ik krijg steeds meer het gevoel van Curaçao het land dat niet bestaat. En dat kan toch niet waar zijn? Maar als wij elkaar blijven bevechten in plaats van gezamenlijk een land te bouwen waar wij allemaal trots op kunnen zijn, is dat wat gaat gebeuren.

References

Drayer, D. (2021, juli 23). Waarom Churandy Martina in Tokyo niet de Curacaose vlag draagt. Opgehaald van curacao.nu: https://curacao.nu/waarom-churandy-martina-in-tokyo-niet-de-curacaose-vlag-draagt/

NOS. (2021, juli 21). Arubaanse Hoevertsz nieuwe vicevoorzitter IOC: 'Droom van meisje van een klein eiland'. Opgehaald van nos.nl: https://nos.nl/tokyo2020/artikel/2390150-arubaanse-hoevertsz-nieuwe-vicevoorzitter-ioc-droom-van-meisje-van-een-klein-eiland

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page