top of page
Search
  • _

Armoede en â??Pueblo su bùrtâ?�

Armoede en “Pueblo su bùrt”

DRAFT 2.0

19 april 2022

Het laatste deel van de kop, is het motto van kabinet Pisas II. Het is iets dat het kabinet maar moet zien waar te maken. Maar met het ogenschijnlijk toenemen van dienstreizen en het verhogen van reisbudgetten van politici neemt de geloofwaardigheid af. Dit terwijl armoede, ongelijkheid, uitsluiting, exclusie, hoe men het ook wil aanduiden, op wereldschaal een steeds groter probleem wordt, nu verder vergroot door de inflatie, veroorzaakt met name door de oorlog in de Oekraïne. Al op verschillende plaatsen in de wereld is er onrust ontstaan door gebrek aan voedsel (Nauta, 2022). Dit heeft geleid tot het zoeken van de oplossing richting een universeel basisinkomen. Deze oplossing alleen lost de uitsluiting van zinvol werk niet op.

Maar vóór men een oplossing zoekt voor het probleem zou en het probleem moeten verkennen. De studies op het gebied van armoede op het eiland zijn, volgens mij, verouderd. Dit schept ruimte voor het ontkennen van het probleem en het leggen van de schuld bij de armen zelf; zij zouden geen arbeidsethos kennen, bijvoorbeeld. Maar de pandemie heeft de armoede niet alleen blootgelegd, maar ook vergroot. Dat is het makkelijkst zichtbaar aan de rijen bij de voedselbanken, ondanks ook misbruik door een groep.

Instrumenten als het aanleggen van voedselbossen in de wijken zijn hoopvol. Maar het zal één integrale aanpak moeten zijn want onderwijs zonder openbaar vervoer op een lege maag is weinig effectief.

Recent heeft het ministerie van SOAW een programma van vijfhonderd mensen aan een baan aangekondigd. Het is te hopen dat er een integrale aanpak aan ten grondslag ligt. En dat men begrijpt dat werkverschaffing op basis van patronage eerder het probleem verergerd dan oplost.

Tot slot, regeringen brengen het allemaal anders, maar in werkelijkheid geloven ze allemaal in hetzelfde recept, het cateren van grote buitenlandse investeerders, op die manier arbeidsplaatsen creëren en dan lossen wij de werklosshei en de armoede op. Het niet kunnen opvullen van de laatst gecreëerde vacatures in het toerisme, is het bewijs dat het zo niet werkt.

References

Nauta, H. (2022, maart 4). Oorlog in Oekraïne raakt wereldwijde voedselvoorziening. ‘Conflict en honger gaan hand in hand’. Retrieved from www.trouw.nl: https://www.trouw.nl/economie/oorlog-in-oekraine-raakt-wereldwijde-voedselvoorziening-conflict-en-honger-gaan-hand-in-hand~b17a92b69/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page