top of page

Apparaat overheid Curacao 3.0

Op 10 oktober 2010 hebben we ook een nieuwe overheid van Curacao gekregen.  Het werd niet de overheid 3.0 maar 2.1.  We kregen 9 departementen.  De secretaris generaal en de andere topfuncties van elk departement moesten nog ingevuld worden. De minister van toen vond ze allemaal politiek gekleurd en benoemde zelf mensen.  Er was een organisatieontwerp en een business plan voor elk departement. De huisvesting moest nog geregeld worden.  Na twee jaar functioneert het apparaat nog niet naar behoren. Velen weten niet wat ze moeten doen en zijn bang voor de politiek.  Dit komt omdat er de afgelopen twee jaar binnen en buiten het apparaat is gejaagd op mensen die hun werk deden.

Kijk ook even naar de website (www.gov.an). De website zou het platform moeten zijn om met de overheid te interacteren.  Maar dat is het helemaal niet.  Er staat veel te weinig informatie op.

Reeds jaren voor de nieuwe status heb ik concrete plannen ingediend om een bestuursacademie op te richten en het apparaat op te leiden, met name de top.  Het is mij nooit duidelijk geworden, waarom zo'n dergelijk instituut nooit is opgericht.  Maar een dergelijk instituut blijft een noodzaak.  Het apparaat zal nooit optimaal functioneren als er geen bestuursacademie komt.

2 views0 comments

留言


bottom of page