top of page

Als een kip zonder COP

Als een kip zonder COP

 

DRAFT 4.0

 

10 december 2023

 

Het is zaterdagochtend en ik ben weer thuis in mijn studeerkamer met een kop koffie, na een koffie, reflecterend op weer een zware week. Wat opvalt is dat de bezoekers van het eiland zorgen voor wat drukte, maar het valt op dat de bevolking is afgenomen, net als hun inkomen.

Ik zag net een opmerking van Servaas Houben, mijn vriend in België, op mijn schrijven over de oorlogen en de dreiging daarvan. Hij herinnert mij aan het belang en kracht van humor, juist in deze bange dagen, lees tijden. Hij post daarbij het artikel in het AD, “Corruptie is een complex onderwerp; Fundashon Kòrsou Transparente organiseert goed bezocht seminar”. Hij ziet de ironie en ik zag het ook, want wij volgen de governance op het eiland al enige jaren. Maar ik kom erop terug. Laat ik deze keer de krant van vóór naar achter doornemen.

COP is geen spellingsfout van ‘kop’. Het doet mij denken aan hoe de Conference of Parties, editie 28, in Dubai, een rondreizend circus is geworden, dat steeds minder oplevert. Maar over deze COP is er deze zaterdag geen krantenkop. Ik ga overigens niet alle artikelen bespreken, want dan wordt het een te lang stuk en zien wij zeker door de bomen het bos niet meer en zal ik het verwijt krijgen dat ik spring van de hak op de tak, wat niet zo zou zijn want ik kan de verbanden aanbrengen.

In het hoofdartikel, “CMC: Ta Basta Awor”, trekt de ceo de stoute schoenen aan en roept de minister van GMN tot de orde en zegt het ongepast gedrag van de minister niet langer te dulden. Ik denk dat hij bijval krijgt voor die uitspraak. Waar ik mijn kop weemoedig van ga schudden is als hij stelt dat hij liever president Obama heeft dan Trump als het gaat om compassie. Hoeveel bewondering wij, inclusief ondergetekende ook mogen hebben voor de eerste, feit is dat net als iedere president ook aan zijn handen bloed kleeft en hij bekendstaat als president Drone [1].

In een volgend artikel geeft Cft in feite de regering een compliment met het bereiken van een begrotingsoverschot van tussen de 40 en 60 miljoen, in een artikel “Overschot Curaçao in zicht”. Maar maant de overheid tot investeren om de economie te stimuleren. Maar Cft wijst zelf dat vorig jaar het overschot wegsmolt toen alle openstaande rekeningen van het hele jaar betaald moesten worden, want iedereen weet dat de overheid erg laat betaalt. Ook weten wij dat de hoge inkomsten voor een belangrijk deel toe te schrijven zijn aan hogere opbrengsten van de omzetbelasting vanwege de hoge inflatie.

Laat ik de de artikelen over de oorlogsdreiging van Venezuela en het feit dat de politie klaar is voor het carnaval van 2024 even terzijde leggen, evenals het advies van het ziekenhuis om niets te krijgen omdat ze vol zitten. Beland ik op het artikel over het druk bezochte seminar over corruptie, ter ‘viering’ dat er tien jaar geleden een studie is verschenen van Transparency International over onze integriteit.

Corruptie is inderdaad een complex verschijnsel. Ik heb geen uitnodiging gehad of gezien en gezien de frequentie waarop ik het onderwerp aansnijd zou je het wel verwachten. Ik weet niet wie wel is uitgenodigd en wie in de zaal zit. De ironie is ook de zaal keuze; de zaal van een instituut dat de afgelopen tien jaar vaak in de negatieve zin in de spotlight heeft gestaan, als het gaat om corruptie. Dat zou niet erg zijn als het maar wordt benoemd. Maar het is ironisch genoeg een illustratie van de stelling van de spreekster hoe moeilijk integriteit in een kleine gemeenschap is en dat het in onze cultuur misschien anders ligt. Ze heeft het over armoede als voedingsbodem voor corruptie en ook dat is ironisch omdat er weinigen in de zaal iets te maken hebben met armoede, of het moet een bestuurder zijn van een NGO zijn. Een andere spreker besprak implementatie van de aanbevelingen van tien jaar geleden, maar dat geeft de krant niet verder weer, maar het zal niet veel zijn. In de zaal zijn er mensen die durven aan te geven dat corruptie de afgelopen tien jaar is afgenomen. Maar dan heb je jouw kop echt in het zand gestoken. Het verhaal vervolgd met de gevaren op de weg van armoede, fraude, witwassen, en met maar niet ratificeren van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie. Positief zou zijn dat steeds meer mensen zich bewust zijn van corruptie en zich daarover durven uitspreken. Ironie ten top dat het komt van een organisatie die jaren nauwelijks zichtbaar is geweest en de laatste weken voor het opzetten van een circus in beweging is gekomen.

Ik bespaar het verhaal over de Gaming Control Board en het verband dat ik zie met integriteit. Dat nu dagen na de vraag van minister VVRP over wat wij hebben aan de UNESCO status van Willemstad, tijdens een circus Invest Willemstad er vele artikelen daar over gaan. En over een nieuw taleninstituut. Het positieve aan het laatste is dat een aantal instituutjes worden samengevoegd en dat het uitgangspunt meertaligheid als erfgoed wordt onderkend. Ook hier de ironie; het gebeurd door mensen die al decennia Papiaments boven alles stelden.

Ik stop op want dadelijk lijken ook u en ik op een kip zonder kop.

 

Miguel Goede


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page