top of page

Agressie en geweld

Agressie en geweld

DRAFT 3.0

25 mei 2023

Het viel me op toen ik bij twee gelegenheden zag dat vrouwen (dames?) met elkaar op de vuist gingen bij de ingang van een groot feest. Daarna zag ik een grote vechtpartij van dames tijdens het vrouwenvoetbal. Op dat moment waren er ook nieuwsberichten van relationeel geweld; men gebruikt die term liever dan huiselijk geweld. Het is toch wat als mensen die van elkaar houden of eens van elkaar hebben gehouden, nu elkaar de hersens willen inslaan. Toen had je het geval van die man die in het proces van echtscheiding zat, opdracht gaf om hun huis met zwaar materieel met de vloer gelijk te maken. Ik had een aantekening gemaakt en het verder van me afgezet, maar vandaag stuitte ik op die aantekening. Bij het naslaan van het jaarverslag van het Openbaar Ministerie over het jaar 2022, zie ik dat wordt vermeld dat in 2022 de geregistreerde gevallen zijn gedaald tot 94, maar staat er tegelijk dat dit niet betekent dat deze vorm van geweld ook daadwerkelijk is afgenomen (Openbaar ministerie Curaçao & Sint Maarten, 2023).

Maandag avond reed ik op Schottegatweg ter hoogte van Mangusa Supermarkt en zag hoe hard de auto’s daar reden, hoe er werd ingehaald en hoe auto’s die zich hielden aan de maximumsnelheid werden opgejaagd. Uitgerekend daar waar de afgelopen tijd zoveel ongelukken, waarbij doden waren te betreuren, hebben plaatsgevonden.

In de media―Curaflix―neemt het etaleren van deze agressie een steeds groter deel in. Niet alleen gaan er steeds vaker filmpjes rond op Whatsapp. Ook wordt in het nieuws of journaal het segment over politie en verkeersongelukken steeds groter en komt het steeds vroeger aan bod. Het lijkt entertainment te zijn geworden.

Ik kom niet zo maar op plekken om een absoluut oordeel te fellen maar ik denk dat er veel stress is op dit moment dat leidt tot irritatie. Dat heeft volgens mij allemaal te maken met twee jaar lang beperkingen vanwege de pandemie; mensen moeten opnieuw wennen om samen te leven. Maar het komt ook door de ongekende economische crisis en de bijbehorende inflatie. Mensen moeten aan het eind van de maand overleven; heb ik nog genoeg om te eten?; heb ik genoeg voor benzine en/of stroom? Voeg daaraan toe de extreme hitte en droogte veroorzaakt door El Niño die door de klimaatcrisis heftiger is.

De groep werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg trad laatst naar buiten en hield ook een presentatie in het parlement waar zij in feite de noodklok luidden. Er zijn wachtlijsten. (Deze situatie is niet uniek voor het eiland maar is een mundiale tendens.)

Bij ons spelen ook discussies over het slavernijverleden, kolonialisme en racisme. Het wangedrag van bestuurders, die het geld over de balk lijken te smijten met hun reizen en andere uitspattingen spelen zeker ook een rol.

Het is ook met name verbale agressie; mensen uiten zich agressief en intimiderend op sociale media en hebben zich niet in de hand. Men lijkt ook niet in staat om zichzelf bij te sturen.

Dit alles maakt het zoeken van oplossingen op alle niveaus―van micro tot macro―alleen maar moeilijker. Ik wil mensen uitnodigen om het hoofd koel te houden en oplossingsgericht te denken. Met name zij die zich een topfunctie hebben verworven. Bij dat topinkomen hoort de maatschappelijke plicht om de organisatie en de samenleving―maar ook individuele medewerkers―te sturen richting verlichting en oplossing van de crisis. Het belangrijkste is het creëren van zinvolle banen. Het individu moet trachten te overleven en zich ook te ontwikkelen om weerbaarder te zijn. Tot slot, maak het elkaar niet moeilijker dan het al is, hou het hoofd koel en ga onnodige problemen uit de weg. Zoek een maatschappelijk aanvaarde uitlaatklep; ga naar het strand of zo.

References

Openbaar ministerie Curaçao & Sint Maarten. (2023). Jaarverslag Curaçao 2022. Opgehaald van https://www.openbaarministerie.org/jaarverslagen-curacao: https://cuatro.sim-cdn.nl/openbaarministerie/uploads/jaarverslag-om-cur-2022.pdf

Miguel Goede

1 view0 comments

Bình luận


bottom of page