top of page

AGILE en SCRUM

AGILE en SCRUM

DRAFT 1.0

8 maart 2021

AGILE en SCRUM weet u wat dat zijn? Dat is the ice cream flavor of the week. Het zijn zogenaamd de nieuwe manieren van werken. Nieuw? Ze bestaan al een tijdje.

“AGILE staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en de gezonde bedrijfsresultaten van de organisatie zelf.” (Wat is Agile, 2020)

“SCRUM is een agile werkwijze die je wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker. Waar bij een traditionele aanpak veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, zorg je met Scrum dat je zo snel mogelijk waarde toevoegt voor de klant.” (Wat is scrum, 2020)

Het komt allemaal uit de ICT, software wereld, maar is nu doorgedrongen tot alle gebieden van management en organisatie. Ook hier praten vele (young) professionals er over, maar volgens mij zijn de resultaten wat minder. Dit te oordelen naar het steeds niet halen van de planning en productie.

Maar volgens mij is het het is niets nieuws onder de zon. In essentie doet de nu klassieke prototype hetzelfde. “In de iteratieve stroming staat het snel ontwikkelen van een prototype centraal. Er wordt vanuit gegaan dat we eigenlijk nog niet zo goed weten wat we uiteindelijk willen. Het prototype dient er voor om dit te ontdekken. Iteratieve modellen volgen een cyclus van ontwikkelen, verbeteren en demonstreren. Centraal in deze methode staat daarom het verwerken van feedback die we krijgen na het demonstreren van het prototype.” (Kivit, 2017)

En praten over AGILE en SCRUM is anders dan het toepassen of het hebben als lifestyle. Ik ben inmiddels niet meer de jongste en heb het nodige zien komen en gaan. Maar het is moeilijk om de nieuwe lichting uit te leggen dat het veel lijkt op oude wijn in nieuwe zakken. The ice cream flavor of the week

References

Kivit, J. (2017, januari 23). Software-ontwikkeling: welke methoden zijn er en waarin verschillen ze? Retrieved from www.emerce.nl: https://www.emerce.nl/best-practice/software-ontwikkeling-welke-methoden-zijn-er-en-waarin-verschillen-ze

Wat is scrum. (2020). Retrieved from www.scrumcompany.nl: https://www.scrumcompany.nl/wat-is-scrum/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page