top of page
Search
  • _

3.0

3.0 is hoewel men het niet direct zou denken, het resultaat van nieuwe waarden en normen.  Aandacht op geld en macht van de afgelopen decennia, leiden niet langer tot ontwikkeling, in tegen deel.  Het oplossen van de problemen van 2.0 kan alleen maar door meer aandacht op delen en colaboratie.

Er is al eerder nagedacht over Curacao 3.0. Een eerdere poging hiertoe uit 1997 werd aangeduid met 2020, Creating the Caribbean Future. Maar echte concrete aanwijzingen dat we op weg zijn, zijn er niet.  Wat dudelijk 2.0 niet voldoet.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page