top of page

â??Bederft systeemâ?� van benoeming van kabinetsmedewerkers op Curaçao

“Bederft systeem” van benoeming van kabinetsmedewerkers op Curaçao

DRAFT 2.0

21 januari 2022

Gisteren besloot kabinet Pisas om het aantal medewerkers van ministers te verhogen van vijf naar zeven. Dit leidde tot veel consternatie, want vele kiezers en bedrijven hebben het als gevolg van de pandemie zwaar te verduren, en dit kabinet heeft beloofd dat ze voor het volk zijn en dat het nu de buurt van het volk was.

Wat is nu de issue? Een ambtelijk apparaat kan op twee manieren opgebouwd en ingevuld worden. Wij stammen uit een Weberiaanse bureaucratische traditie. Dat betekend dat ambtenarij en politiek gescheiden zijn. Dat ambtenaren benoemd worden op basis hun merites van deskundigheid en er sprake is van ambtelijke loyaliteit. Het idee is dat het apparaat een constante factor is; een instrument van welke regering dan ook. Het andere systeem is het Amerikaanse ‘spoil systeem’: (ook bekend als een patronagesysteem) is een praktijk waarbij een politieke partij, na het winnen van een verkiezing, overheidsbanen geeft aan haar supporters, vrienden en familieleden als beloning voor het werken aan de overwinning, en als een stimulans om voor de partij te blijven werken.

The term was derived from the phrase "to the victor belong the spoils" by New York Senator William L. Marcy, referring to the victory of the Jackson Democrats in the election of 1828, with the term spoils meaning goods or benefits taken from the loser in a competition, election or military victory. Similar spoils systems are common in other nations that traditionally have been based on tribal organization or other kinship groups and localism in general (Spoil system, sd).

Spoil betekent ook verderft. Wij zijn stilletjes afgegleden naar een systeem waarin Family & Friends normaal, de norm, is. De volgorde is niet willekeurig, het is eerst familie (is nepotisme) dan vrienden (is patronage). Daarnaast is er cronyism: is de praktijk van partijdigheid bij het toekennen van banen en andere voordelen aan vrienden of vertrouwde collega’s, vooral in de politiek en tussen politici en ondersteunende organisaties, zonder dat die beschikken over de nodige deskundigheid en ervaring. Er is sprake van vriendjespolitiek wanneer de aangestelde of de begunstigde sociaal of zakelijk contact hebben.

Bovengenoemd afglijden heeft geleid tot het algehele afglijden van de hele samenleving. Al meerdere generaties weten jongeren dat hun opleiding weinig relevantie heeft en dat het om gaat relaties; kennissen en niet kennis, wij zijn geen kenniseconomie maar een kennisseneconomie. Een dergelijke economie kan niet internationaal concurreren. Het is een bedorven systeem.

References

Spoil system. (n.d.). Retrieved from www.americanhistoryusa.com: https://www.americanhistoryusa.com/topic/spoils-system/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page