top of page

2017 is wederom een moeilijk jaar. Vele organisaties hebben het niet gered. Uw organisatie heeft het wel gered. Maar wat is uw strategie om in te spelen op de sterk veranderende omgeving? We zitten nog steeds in een economische crisis. De toekomst van de raffinaderij en offshore is onzeker. Het toerisme is veranderd. De communicatietechnologie verandert alle business-models. Er zijn ook kansen. Er ontstaan nieuwe sectoren en door de ICT is globalisering werkelijkheid geworden. In deze training van drie dagdelen bieden wij u tools aan hoe u de strategie van uw organisatie smart kunt ontwikkelen en uitvoeren en zo de continuïteit van de organisatie kunt veilig stellen. Kunt u het zich permitteren deze kans voorbij te laten gaan?

Resultaat van de training

• Succesvol strategisch werken;

• De deelnemer krijgt tijdens de workshop een inzicht in de manier waarop hij/zij omging in jaar 2015 en hoe het nu en nabije toekomst beter kan;

• De deelnemer kan na de workshop zijn organisatie strategisch structureren en sturen.

Doelgroep

De training is bestemd voor ondernemers en managementteams en alle mensen die voor een strategische uitdaging staan.

Duur

3 uur

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

Naf. 200,- inclusief O.B.

bottom of page