Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Kas di kultura

Posted on June 20, 2021 at 11:15 PM

Kas di kultura

 

DRAFT 1.0

 

21 juni 2021

 

Door het “faillissement” van de stichting Kas di Kultura was onze cultuur even bevrijd en kon deze zich ontwikkelen zonder de bemoeizucht van een groepje die met belastinggelden werd gesubsidieerd (Personeel kas di kultura gecompenseerd, 2020).

Wat is cultuur eigenlijk? Cultuur is een woord voor de 'manier van leven' van groepen mensen, dat wil zeggen de manier waarop ze dingen doen, hoe wij leven en overleven. “Cultuur is het min of meer samenhangende geheel van voorstellingen, opvattingen, waarden en normen die mensen zich als lid van hun maatschappij d.m.v. leerprocessen/socialisatie hebben verworven, dat in hoge mate hun gedrag beïnvloed, waardoor zij zich onderscheiden van de leden van andere maatschappijen.” (de Jager, Mok, & Berkers, 2014)

Wat verstond Kas di Kultura onder cultuur? Dat is mij nooit echt duidelijk geworden. Ik ken ook geen ander land met een dergelijke organisatie, maar die zullen vast wel bestaan. Een search met de zoektermen National Culture Institute geeft als resultaat dat het doorgaans onderzoeksinstellingen betreft, meestal in combinatie met geschiedenis en archiefbeheer. Twee dir een beetje lijken op wat wij hebben, zijn Peru en Belize. Opvallend is dat Peru in de missie internationale integratie heeft opgenomen.

Mij lijkt het dat Kas meer bezig was met folklore dan met cultuur. Dat is ook de mening van anderen. Folklore is de uitdrukkingsvorm van een cultuur die door een bepaalde groep mensen wordt gedeeld; het omvat de tradities, subcultuur die de groep gemeen hebben. Dit omvat mondelinge tradities zoals verhalen, spreekwoorden en grappen, maar ook dans en ander uitingsvormen. ... Elk van deze, afzonderlijk of in combinatie, wordt beschouwd als een folkloristisch artefact.

Nu zijn wij bij uitstek een smeltpot van culturen. Sommigen stellen dat wij multicultureel zijn. En daar zit de spanning, want hoe geven wij al onze subculturen de ruimte?

Het is een prioriteit van de nieuwe regering om kas weer leven in te blazen. Onze cultuur heeft geen kas (huis) nodig waarin het wordt opgesloten. Ik poneer de stelling dat onze cultuur een overlevingsstrategie was om in een specifieke historische context te overleven. Het heeft toen goed gediend, maar laat nu onze cultuur los zodat het zich kan ontwikkelen en en nieuwe strategieën ontstaan om succesvol te zijn in de netwerk- en informatiesamenleving. Ook onze cultuur moet vrij kunnen evolueren zodat wij onze plek in de wereld kunnen verwerven.

 

References

de Jager, H., Mok, A., & Berkers, P. (2014). Grondbeginselen der sociologie. Noordhoff Uitgevers.

Personeel kas di kultura gecompenseerd. (2020, juli 30). Antillians Dagblad. Opgehaald van https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/22007-personeel-kas-di-kultura-gecompenseerd

 

 

Dr. Miguel Goede

 

Categories: DRAFT 1.0

0