Miguel Goede 

Curaçao %.0

Blog Caribbean 5.0

Wat is reflecteren?

Posted on May 7, 2016 at 4:55 PM

 

reflectie

 

 

de reflectie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [rə'flɛksi] Verbuigingen: reflectie|s (meerv.) 1) het weerkaatsen van licht of geluid Voorbeeld: `de reflectie van de zon in het water` 2) het nadenken of bezinnen Voorbeeld: ...

Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reflectie

Reflectie

 

 

Terugkaatsing van een golf tegen een discontinuïteit. (klik hier voor meer)

Gevonden op http://www.sonus.nl/dutch/begrippen/omschra_e.html

Reflectie

 

 

Terugkaatsing van licht op het oppervlakte van een voorwerp.

Gevonden op http://www.graphics-abc.com/newframe.html?/begrippen.html

reflectie

 

 

Het terugkaatsen van licht, hitte of geluid door een oppervlakte.

Categorie: Abstracte Begrippen > begrippen uit de fysische wetenschappen.

Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Reflectie

 

 

(Reflectie, Reflection) Reflectie is het verschijnsel dat een golf van richting wordt veranderd ten gevolge van een verandering van golfimpedantie van het medium. Hierbij doordringt de reflecterende golf het tweede medium nagenoeg niet (de eventueel gebroken golf doordringt het tweede medium natuurlijk wel). De afstand waarover de verandering van m...

Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm

Reflectie

 

 

terugkaatsing: de gewenste reflectie kan belangrijk zijn bij de verfkeuze; oplopend van matte tot hoogglans verf waar het houtverven betreft en van mat, oplopend tot een eiglans bij muurverven.

Gevonden op http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/26711-schilderen-a-tot-z-in-het-

reflectie

 

 

het erover nadenken vb: zonder enige reflectie stemde ze toe Synoniem: overweging

de weerkaatsing van licht vb: de reflectie van het achterlicht is minimaal

Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=reflectie

reflectie

 

 

(ook: reflexie) 1. terugkaatsing, terugstraling, bijv. van geluid of licht. 2. overdenking.

Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

Reflectie

 

 

Terugkaatsing van zonnestralen door de aarde. Bij reflectie verandert de golflengte van de straling niet.

Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/R.html

Reflectie

 

 

De weerkaatsing van elektromagnetische (zoals licht) of mechanische (zoals geluid) golven wanneer ze materie raken waarin ze niet kunnen doordringen.

Gevonden op http://www.astronova.nl/r.html

REFLECTIE

 

 

1) Afstraling 2) Bedenking 3) Beschouwing 4) Bezinning 5) Bespiegeling 6) Echo 7) Gloed 8) Lichtweerkaatsing 9) Overdenking 10) Overweging 11) Overpeinzing 12) Reverberatie 13) Spiegeling 14) Terugkaatsing 15) Terugstraling 16) Weerschijn 17) Weerspiegeling 18) Weerkaatsing

Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REFLECTIE/1

 

reflectie

 

 

Reflectie is letterlijk terugkaatsing, meestal in verband met lichtbundels. Bij zeer gladde oppervlakten zal de onder een bepaalde hoek invallende lichtbundel praktisch in zijn geheel onder dezelfde hoek worden teruggekaatst. Men spreekt dan van spiegelende reflectie. Bij ruwere oppervlakten zal de invallende lichtbundel slechts gedeeltelijk spiege...

Gevonden op http://www.grafischwoordenboek.nl/details.php?id=926

reflectie

 

 

De terugkaatsing van licht door een oppervlak. Hiervoor geldt dat hoek van inval gelijk is aan hoek van terugkaatsing. Omdat dit voor alle kleuren geldt, wordt wit licht door reflectie niet gesplitst in een spectrum . Dit in tegenstelling tot refractie ofwel breking van licht door een prisma .

Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=6432

Reflectie

 

 

Reflectie is een fenomeen waarbij een gedeelte van het licht dat op een glazen oppervlak of een ander medium valt, wordt gebroken en zich voortplant in een volkomen andere richting. De voortplantingsrichting is hetzelfde ongeacht de golflengte. Wanneer het licht een lens zonder anti-reflectiecoating invalt en verlaat, wordt ongeveer 5% van het lich...

Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11067

Reflectie

 

 

[straling] - Reflectie of weerkaatsing van elektromagnetische straling (zoals licht) is het terugkaatsen van straling bij de overgang naar een stof met een afwijkende impedantie voor deze straling. De gerichte weerkaatsing van licht wordt een spiegeling genoemd. == Reflectie van golven == Het terugkaatsen van een golf aan e...

Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reflectie_(straling)

Reflectie

 

 

== In letterlijke zin == == In figuurlijke zin == ...

Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reflectie

Reflectie

 

 

[informatica] - In de informatica is reflectie (soms ook introspectie genoemd) het proces waarbij een computerprogramma tijdens de uitvoering (runtime) zijn eigen structuur en gedrag kan observeren en soms ook aanpassen. Programmeren via reflectie wordt reflectief programmeren genoemd. Op het laagste niveau kan machinecode ...

Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reflectie_(informatica)

Reflectie

 

 

[onderwijs] - Reflectie is een term uit de didactiek. Het is een manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven. Reflectie is het proces waarbij informatie wordt omgezet in betekenis. ==Reflectie als vaardigheid== Reflectie is een vaardigheid die in tal van beroepsopleidingen wordt aangeleer...

Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reflectie_(onderwijs)
zelfreflectie

 

 

de zelfreflectie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: ['zɛlfrəflɛksi] overdenking van je eigen gedachten, gevoelens en herinneringen Voorbeeld: `Je bent te impulsief, wat meer zelfreflectie zal je goed doen.`Synoniem: introspectie ...

Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zelfreflectie

ZELFREFLECTIE

 

 

1) Mijn spiegelbeeld geeft te denken (crypt.)

Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZELFREFLECTIE/1

Zelfreflectie

 

 

nadenken over zichzelf

Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Zelfreflectie

 

 

Zelfreflectie is het naar zichzelf kijken en daarbij het eigen handelen overdenken. Men houdt zichzelf als het ware een spiegeltje voor. Dit figuurlijke spiegeltje voorhouden heeft als doel om bewust te worden van handelingen die zowel bewust als onbewust gemaakt worden. Bij zelfreflectie wordt er gekeken naar wat men goed en wat men minder goed ka...

Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Zelfreflectie


Categories: Reflecties

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply annacarr
4:13 AM on November 23, 2018 
This is an awesome post. how can we make this more than just another show? how can we make this an event. We definitely needed a name. Well.. it was way too damn hot out as it always is here in Texas in the summer. If you choose essay for https://www.traditionessaysonline.com provide you with the writing help you have been looking for also get result in any time So the name seemed super appropriate and everybody was on board. How can we take it further? Well let?s get our good friend and biggest support who happens to be a standup comedian, Matt Jones, to host the whole thing to give the night an even better flow.