Miguel Goede 

Curaçao %.0

Blog Caribbean 5.0

Visie Justitie Curacao 3.0

Posted on November 7, 2012 at 10:45 AM Comments comments (0)

Curaçao 3.0 2020 Vision luidt:

–An open and competitive economy enabled by state of the art technology and an attractive financial and physical infrastructure, in which a core government has the role of conductor and refrains from playing along with the other musicians of the orchestra.

Read Full Post »

Vision Curacao 3.0

Posted on November 6, 2012 at 4:35 PM Comments comments (0)

Ronald Rouse en Lernnerth Angela zijn van mening dat Curaçao pas gaat draaien als er een gezamelijke visie is.  Maar de Deming cirkel gaat pas draaien als er beslissingen worden genomen en men tot actie overgaat.  Nog een ander triviaal iets: zeg nooit een meeting af om door de cirkel te gaan, ook al denk je dat er niets te melden is....

Read Full Post »

Zijn we op tijd voor reinventing Curacao 2.0?

Posted on November 1, 2012 at 12:05 AM Comments comments (5)


Reinventing is een vorm van verandering.  Het is als een systeem niet meer wordt gerepareerd kan worden of verbeterd kan worden, maar opnieuw ontwikkeld moet worden. Reinventing is noodzakelijk want alle systemen hebben een curve, met een begin en een einde. Met andere woorden, als men niet reinvent, verdwijnt het systeem....

Read Full Post »

Soevereiniteit 3.0: Singapore van 1.0 naar 3.0 in minder dan 30 jaar

Posted on October 30, 2012 at 6:40 PM Comments comments (3)

Singapore werd in de jaren zestig onafhankelijk en werd binnen dertig jaar een van rijkste landen ter wereld.  Op Curaçao wordt al jaren gekeken naar Singapore.  Singapore hoort in het rijtje thuis van Barbados, Ierland, Nieuw Zeeland.  Ik heb hierover al eerder geschreven in mijn wetenschappelijk werk, opzoek naar de

Read Full Post »

Democratie Curacao 3.0

Posted on October 29, 2012 at 8:20 AM Comments comments (0)

Dit onderwerp was reeds meerdere malen aan de orde gekomen.  Ook heb ik gewezen op het feit dat in het Oosten anders wordt gedacht over democratie. Een citaat uit Singapore van 2009:


Read Full Post »

Regeerprogramma 3.0

Posted on October 27, 2012 at 8:45 AM Comments comments (0)

In de opdracht van de gouverneur aan de informateur staat het volgende:  In het regeerprogramma voor de komende jaren moeten in ieder geval de volgende prioriteiten zijn uitgewerkt:

1. de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

2. een integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek in de volksgezondheidssector

3. de bouw ...

Read Full Post »

Verkiezingsuitslag Curacao 12.3.0

Posted on October 20, 2012 at 11:05 AM Comments comments (1)

Vandaag is 20.10.12.  De dag na de verkiezingen.  Ik had al zien aankomen dat we uit emotie 2.0 zouden stemmen.  De ideologieen zijn 2.0 en zelfs 1.0 en zwaar verouderd. Dit terwijl

Read Full Post »

Apparaat overheid Curacao 3.0

Posted on October 13, 2012 at 5:55 AM Comments comments (2)

Op 10 oktober 2010 hebben we ook een nieuwe overheid van Curacao gekregen.  Het werd niet de overheid 3.0 maar 2.1.  We kregen 9 departementen.  De secretaris generaal en de andere topfuncties van elk departement moesten nog ingevuld worden. De minister van toen vond ze allemaal politiek gekleurd en benoemde zelf mensen.  Er was een organisatieontwerp en een business plan voor elk departement. De huisvesting moest nog geregeld worden.  Na twee jaar func...

Read Full Post »

Dialoog Curacao 3.0 = App Curacao 3.0 = virtueel

Posted on October 12, 2012 at 12:40 AM Comments comments (1)

De interim regering gaat een nationaal dialoog beginnen.  Goede zaak.  Als maar niet alles stil gelegd wordt voor dialoog.  We weten wat we moeten doen.  Het is niet de eerste poging om een nationaal dialoog te voeren.  Ik hoop dat het een dialoog van deze tijd wordt en niet iets van de vorige eeuw.Er zijn meedere elementen waar naar gekeken kan worden: de procedure van het dialoog en de inhoud. ...

Read Full Post »

Economie Curacao 3.0

Posted on October 6, 2012 at 2:05 PM Comments comments (2)

Het is dus duidelijk dat Curaçao niet uit de huidige crisis  komt door alleen te bezuinigen.  Ik zei het eerder: de economie moet gaan groeien.  De economie is veranderd. het gaat om kenniseconomie.  De kenniseconomie draait...

Read Full Post »