Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Inleiding Politicologie en Bestuurskunde voor het Caribisch gebied

view:  full / summary

Dialoog en dienend leiderschap

Posted on June 23, 2021 at 7:10 AM Comments comments (0)

Dialoog en dienend leiderschap

 

DRAFT 1.0

 

22 juni 2021

 

Ik kreeg het boek “Synchronity” (Jaworski, 1996) cadeau van vriend Pim Bouwman. Die titel al. Synchroniciteit is verwoord door de psychiater Carl Jung. Jung definieerde synchroniciteit als een "causaal verbindend (saamhorigheids) principe", "betekenisvol toeval", "causaal parallellisme" of "betekenisvol samenvallen van twee of meer gebeurtenissen waarbij iets anders dan d...

Read Full Post »

Mensen deugen?

Posted on June 21, 2021 at 8:10 PM Comments comments (0)

Mensen deugen?

 

DRAFT 1.0

 

22 juni 2021

 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor deze vraag. De pandemie heeft hier ook invloed op. Ik kom een het eind hierop terug.

 

Twee bestselling auteurs hebben zich over deze vraag gebogen. Rutger Bregman in zijn boek “De meeste mensen deugen” (Bregman, 2019) en Yuval Harari met onder anderen zijn boeken “Sapiens” (Harari, Sapiens: A Brief History of ...

Read Full Post »

Kas di kultura

Posted on June 20, 2021 at 11:15 PM Comments comments (0)

Kas di kultura

 

DRAFT 1.0

 

21 juni 2021

 

Door het “faillissement” van de stichting Kas di Kultura was onze cultuur even bevrijd en kon deze zich ontwikkelen zonder de bemoeizucht van een groepje die met belastinggelden werd gesubsidieerd (Personeel kas di kultura gecompenseerd, 2020).

Wat is cultuur eigenlijk? Cultuur is een woord voor de 'manier van leven' van groepen mensen, dat wil zeggen de manier waarop ze dingen doe...

Read Full Post »

Goodbye bureaucratie en hello virtuele organisatie

Posted on June 19, 2021 at 9:25 PM Comments comments (0)

Goodbye bureaucratie en hello virtuele organisatie

 

DRAFT 1.0

 

20 juni 2021

 

Ik heb altijd een fascinatie gehouden voor het organisatietype bureaucratie. Ik heb er ook al vaker over beschreven. Na verdere reflectie kom ik tot de onomstotelijke conclusie dat de bureaucratie door COVID-19 geveld en dat de virtuele organisatie de nieuwe normale organisatie is (Child, 2015; Martin, 1996).

Mooie boeken als “The Bureaucratic Phenomen...

Read Full Post »

The failed state en the deep state

Posted on June 19, 2021 at 8:15 AM Comments comments (0)

The failed state en the deep state

 

DRAFT 1.0

Weer twee van dat soort begrippen.

Een deep state is een vorm van bestuur die bestaat uit potentieel geheime en ongeautoriseerde machtsnetwerken die onafhankelijk van het politieke leiderschap van een staat opereren en hun eigen agenda en doelen nastreven. In populair gebruik heeft de term een overweldigend negatieve connotatie, hoewel dit geen wetenschappelijk begrip weerspiegelt. Het scala aan mogelijke toepassingen...

Read Full Post »

Talento en de ontsporing van het Antillianiseringsbeleid

Posted on June 17, 2021 at 10:15 PM Comments comments (0)

Talento en de ontsporing van het Antillianiseringsbeleid

 

DRAFT 1.0

 

18 juni 2021

 

 

Ik vraag mij af of iemand die jonger is dan veertig weet wat het zogenaamde Antillianiseringsbeleid inhield. Dat was het beleid dat na 30 mei 1969 werd gevoerd om meer donkere Antillianen te benoemen op functies en posities die voorheen waren voorbehouden aan lichtgekleurden en blanken. Zo kregen wij de eerste zwarte gouverneur, de eerste zwarte...

Read Full Post »

Thinking about Think Tanks

Posted on June 16, 2021 at 8:40 PM Comments comments (0)

Thinking about Think Tanks

 

DRAFT 1.0

 

17 juni 2021

 

Op Curaçao hadden wij nooit een echte denktank. Wat is dat? Een denktank, of beleidsinstituut, is een onderzoeksinstituut dat onderzoek doet en pleit voor onderwerpen als sociaal beleid, politieke strategie, economie, vrede, technologie en cultuur. Denktanks publiceren artikelen, studies of zelfs wetsvoorstellen over bepaalde zaken van beleid of samenleving. Met andere woorden denkt...

Read Full Post »

Jaarverslag Gemeenschappelij Hof van Justitie

Posted on June 15, 2021 at 9:05 PM Comments comments (0)

Jaarverslag Gemeenschappelij Hof van Justitie

 

DRAFT 1.0

 

15 juni 2021

 

Enige dagen terug ontving het rapport nadat ik het had opgevraagd bij een journalist. Het telt ruim vijftig pagina’s en op de cover is een lid van het hof met een mondkapje afgebeeld, om te illustreren dat 2020 het jaar van COVID-19 was. De impact was afgerond 30% minder zaken gestart en ongeveer 30% minder uitstroom. Er wordt verslag gedaan van de Antilliaanseri...

Read Full Post »

Gesprekken met drs. Eddy Jonis

Posted on June 14, 2021 at 7:55 PM Comments comments (0)

Gesprekken met drs. Eddy Jonis

 

DRAFT 1.0

 

15 juni 2021

 

Ik heb op de middelbare school zes jaar geschiedenis en staatsinrichting onderricht genoten. (En later aan de universiteit.) Ik had een negen voor mijn mondeling. Volgens mij was het ook mijn eindcijfer maar dat zou ik moeten nakijken. Ik heb alleen maar goede docenten geschiedenis gehad: Sjak-Shie, Eddy Jonis, Goddijn, Jonker. Maar al mijn docenten waren goed of deden hun best. Een ...

Read Full Post »

De resource curse

Posted on June 14, 2021 at 9:05 AM Comments comments (0)

De resource curse

 

DRAFT 1.0

 

14 juni 2021

 

De vloek van de hulpbronnen treedt op wanneer een land al zijn productiemiddelen begint te concentreren op een enkele industrie, zoals mijnbouw of olieproductie, en investeringen in andere belangrijke sectoren verwaarloost. Soms kan de bronvloek ook het gevolg zijn van corruptie bij de overheid. De term werd oorspronkelijk bedacht door economisch geograaf Richard Auty in 1993.

Er zijn veel ...

Read Full Post »

Rss_feed

0